Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek 8.00-12.00

wtorek           8.00-12.30

środa             8.00-13.00

czwartek       8.00-12.30

piątek            8.00-12.0

Punkt konsultacji w każdą pierwszą środę miesiąca 15.00-16.00

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne

poniedziałki (co dwa tygodnie)

I grupa 12.40-13.25

II grupa 13.40-14.25

prowadzący Romana Adamek pedagog szkolny

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek 7.30-8.00

środa             7.30-8.00

prowadzący Dorota Muszyńska

 

Instytucje wspierające w Pleszewie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- tel. 62 74 21 655

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- tel. 62 74 20 161

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- tel. całodobowy 668 473 977

Policja-997; Wydział Prewencji tel.  62 74 29 221

Sąd- tel. 62 74 20 699

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.

 

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

Kalisz

tel. 627414197

 

ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PLESZEWIE

KIEROWNIK ZESPOŁU

Kurator Specjalista MAGDALENA SPYCHALSKA

Dyżur: poniedziałek i środa
I piętro, pokój 113, 116
Tel. 62 74 29 485

Kuratorzy zawodowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych:

Starszy Kurator Zawodowy BEATA TUŁACZ

Dyżur: wtorek i czwartek
I piętro, pokój 115
Tel. 62 74 29 486

Kurator Zawodowy KATARZYNA PAWŁOWSKA

Dyżur: środa i piątek
I piętro, pokój 115
Tel. 62 74 29 486

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich:

 

Kurator specjalista JUSTYNA LIBERSKA

Dyżur: poniedziałek i środa
I piętro, pokój 106
Tel. 62 74 29 487

Kurator Zawodowy RADOSŁAW SZYMAŃSKI

Dyżur: wtorek i czwartek
I piętro, pokój 106
Tel. 62 74 29 483

Kurator Zawodowy MAGDALENA NOWACKA

Dyżur: środa i piątek
I piętro, pokój 116
tel. 62 74 29 484