Dbamy o Bezpieczeństwo w Internecie

Dbamy o Bezpieczeństwo w Internecie

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wspólnej zabawy promującej dbanie o bezpieczeństwo w Internecie:

KLASY I

Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki

Zapraszamy chętnych uczniów klas I do udziału w konkursie na najpiękniejszą zakładkę do książki, którą ozdabiamy elementami komputerowymi dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Wykonane prace należy przynieść do p. R. Adamek (gabinet pedagoga szkolnego)

KLASY II-III

Konkurs na „wirusomaseczkę”

Zapraszamy chętnych uczniów klas II-III do udziału w konkursie na najfajniejszą wirusomaseczkę. (maseczkę ozdabiamy elementami związanymi z bezpieczeństwem w sieci). Do wykonania pracy można użyć gotowej maseczki lub wykonać ją własnoręcznie. Wykonane prace należy przynieść do p. R. Adamek (gabinet pedagoga szkolnego).

KLASY IV-V

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie na plakat pt. „Cyberprzemoc”. Praca powinna uwzględniać elementy bezpieczeństwa w sieci. Wykonane prace należy przesłać do p. M. Michalskiej. (m.michalska@dwojkapl.edu.pl).

KLASY VI-VIII

Zapraszamy chętnych uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie „Komputerowy MEM” pt. „Bezpiecznie w sieci”. Wykonane prace należy przesłać
do p. M. Michalskiej. (m.michalska@dwojkapl.edu.pl)

Konkursy trwają od 10.03.2021 do 20.03.2021. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!