Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

12 lutego w sali gimnastycznej nauczycielka wychowania fizycznego – Danuta Tarasek przeprowadziła kolejne zajęcia otwarte dla rodziców i opiekunów – tym razem wśród uczniów klasy III a.

Lekcja otwarta w III a

Grupa zaprezentowała wysoki już poziom umiejętności ruchowych oraz bogaty zasób ćwiczeń  korekcyjno – kompensacyjnych. Dzieci ćwiczyły w miłej atmosferze pod kontrolą nauczyciela prowadzącego i czujną pomocą zaproszonych rodziców i krewnych.

Lekcja otwarta w III a

Uczniowie czerpali wiele satysfakcji z pokonywania trudności oraz szczerego zaangażowania dorosłych; za co składam gorące podziękowania w imieniu własnym oraz naszych podopiecznych.

Jeszcze raz dziękuję przybyłym gościom za poświęcony czas oraz zaangażowanie w działania dzieci.

Danuta Tarasek

Tekst i zdjęcia przygotowała D. Tarasek