„CHRONIMY DZIECI” – zagrożenia świata wirtualnego

„CHRONIMY DZIECI” – zagrożenia świata wirtualnego

Już po raz kolejny uczniowie klas drugich, spotkali się w auli naszej szkoły, by poznać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. We wtorek, 27 października, oprócz pogadanki i przypomnienia sobie piosenki z poprzedniego spotkania pt.”Fajnie w Internecie”, dzieci obejrzały kolejne krótkie filmy.

Kreskówki „Owce w Sieci” odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń. Pierwszy z filmów, pt. „Dziewięćdziesiąt dziewięć”, mówił o wysyłaniu łańcuszków szczęścia. Wnioski nasunęły się same:

                „Bądźcie rozsądni i nie dawajcie się nabierać!

                Nie rozsyłajcie internetowych łańcuszków!

                Żaden z nich nie sprowadzi na Was ani nic dobrego, ani złego”.

Kolejny, pt.„Bekanie”, skłonił do sprecyzowania podsumowania:

             „Internet zawsze pamięta Twoje błędy z przeszłości!

              Nie publikujcie w Internecie rzeczy, których możecie się kiedyś wstydzić!

             Ktoś może wykorzystać je przeciwko Wam”.

Na zakończenia spotkania dzieci otrzymały kolorowanki z morałem. Najpiękniejsze prace ozdobią naszą szkolną gazetkę.

Tekst Agnieszka Korach, zdjęcia Marzena Kłakulak – Kucała