„Chronimy Dzieci” – nowy program w naszej szkole!

„Chronimy Dzieci” – nowy program w naszej szkole!

 Od września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Program realizowany jest w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Głównym celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ze strony osób dorosłych, a także rówieśników. Chcąc uzyskać certyfikat „Chronimy Dzieci” musimy spełnić wysoki poziom standardów, a także wzbogacić wiedzę uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.

Realizacja programu przez szkołę oznacza, że:

– szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,

– szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,

– szkoła dba o bezpieczny dostęp do Internetu,

– szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko – pracownik szkoły,

– pracownicy szkoły są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i posiadają wiedzę jak na nie reagować,

– szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Mamy nadzieję, że jako placówka spełnimy wszystkie wymagania, a tym samym zapewnimy naszym uczniom jeszcze większe bezpieczeństwo o możliwość uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Skład zespołu:

  1. Jolanta Nowacka – przewodnicząca
  2. Agnieszka Korach
  3. Grażyna Szymaniak
  4. Małgorzata Michalska
  5. Ewa Peltz
  6. Kamila Hypka – Garsztka
  7. Karolina Tyrakowska
  8. Romana Adamek

Osoba monitorująca realizację programu – p. v-ce dyrektor Izabela Świątek

 

tekst: J. Nowacka, A. Korach