Bicie rekordu czytania w jednym momencie 2018

Bicie rekordu czytania w jednym momencie 2018

11 czerwca po raz trzeci przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” czyli biciu rekordu czytania w jednym momencie. Tegorocznym tekstem odczytywanym przez uczniów naszej szkoły był fragment książki Czesława Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Uczniowie klas I-III przygotowali specjalnie na tą okazję sylwetki Wojtka, bohatera książki.

Po zbiórce na dziedzińcu szkoły, utworzyliśmy czytelniczy korowód, który przemieścił się do pobliskiego parku. Przez cały czas trwania imprezy towarzyszyli nam uczniowie klasy II a gimnazjum, którzy przebrani byli za strażaków. Wokół parkowego stawu utworzyliśmy książkowy łańcuch. Następnie wspólnie z prowadzącą imprezę Martyną Korzeniewską wszyscy przeczytaliśmy przygotowany fragment książki Czesława Janczarskiego.
Po wspólnym czytaniu uczniowie klas młodszych umieścili na platformach przygotowane sylwetki Wojtka. Mogli również podziwiać pokaz baniek mydlanych przygotowany przez panią Agnieszkę Stańczyk.

Przy wejściu na boisko szkolne współprowadzący przystawiali na dłoni pamiątkową pieczątkę na której widniał napis „PLESZEWSKA DWÓJKA LUBI CZYTAĆ„.

Składamy podziękowanie naszym opiekunom i koordynatorom przedsięwzięcia: pani Sebastinie Richter-Kłopockiej, Ilonie Szablewskiej, Agnieszce….. oraz panu Przemkowi Paterce, który przygotował oprawę muzyczną. Szczególne podziękowania należą się również panu Leszkowi Kołaskiemu, który wypożyczył stroje naszym strażakomSebastina Richter-Kłopocka