„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

„Policjanci z Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mając na względzie konieczność wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wdrożyli program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Jest on skoncentrowany na budowaniu świadomości i pogłębianiu prawidłowych zasad współżycia społecznego. Wpisuje się również w założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkół podstawowych oraz etap przedszkolny  w szkole.
Zadaniem programu jest kształtowanie osobowości dziecka, które już za chwilę przygotowywane będzie do pełnienia określonych ról społecznych, a tym samym będzie miało możliwość wywierania wpływu na innych i będzie odpowiedzialne za swoje zachowanie, zgodne  z obowiązującymi zasadami życia społecznego”. 
                       źródło: strona internetowa Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu

 

Uczniowie klasy II d wzięli w nim udział. W ramach programu uczestniczyliśmy w spotkaniach dot. bezpieczeństwa z pleszewskimi policjantami i pracownikami banku Santander. Program kończył się konkursem na plakat oraz spot multimedialny na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Konkursy zostały rozstrzygnięte podczas uroczystej gali, która odbyła się w poznańskim Multikinie, po której była dla nas przygotowana projekcja filmu. Uczestniczyło w niej ponad 300 uczniów szkół podstawowych – laureaci etapu powiatowego. My również zostaliśmy na nią zaproszeni. Do Poznania pojechaliśmy pociągiem, co było nie lada atrakcją 🙂 Jednak prawdziwa niespodzianka czekała na nas na miejscu. Okazało się, że jury przyznało nam II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu na plakat!!! Bardzo się ucieszyliśmy, gdyż nagrodą była…kolejna wycieczka:)))) Oprócz tego każdy z nas dostał gadżety, a dla klasy dostaliśmy tablet. Na wygraną wycieczkę pojedziemy we wrześniu: do Laboratorium Edukacyjnego Skody. Już nie możemy się doczekać…

Serdecznie dziękujemy Pani Monice Lis-Rybarczyk, która była koordynatorem programu z ramienia WPKW oraz mamom, które sprawowały opiekę nad dziećmi podczas tej pociągowej wyprawy, Paniom: Katarzynie Kaniewskiej, Bożenie Osuch, Agacie Wieruszewskiej i Ewie Włodarczyk.

 

tekst: Marzena Kłakulak-Kucała, zdjęcia: mama Zuzi Juszczak, Marzena K.-K.