Bajkoterapia w klasie II b

Bajkoterapia w klasie II b

Literatura dziecięca jest doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw teatralnych. Zajęcia z bajkoterapii, realizowane w klasie II b w ramach innowacji pedagogicznej, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się interpretowania tekstów, poszerzają wiedzę o świecie, uczą się nazywania emocji i radzenia sobie z nimi. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące.