Baczność! Do hymnu!

Baczność! Do hymnu!

10 listopada 2021 roku uczniowie Pleszewskiej Dwójki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” mającej na celu upamiętnienie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym elementem upamiętnienia tej wspaniałej rocznicy był wspólny taniec Poloneza do melodii skomponowanej przez polskiego kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego (Ogiński Michał – Polonez a-moll: pożegnanie ojczyzny / Polonez Ogińskiego – YouTube). Odświętnie ubrani uczniowie wspaniale odtańczyli nasz narodowy taniec na szkolnych korytarzach.

Następnie cała szkoła zebrała się wspólnie na boisku szkolnym, gdzie o godzinie 11.11, pod dyrekcją nauczyciela muzyki p. Przemysława Paterki, wspólnie odśpiewała 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.