Apel Sportowy

Apel Sportowy

P1070367

20 listopada 2015 r. w auli szkolnej odbył się Apel Sportowy.  Był to apel podsumowujący Szkolną Olimpiadę Sportową oraz osiągnięcia uczniów w teście sprawdzającym wiedzę z edukacji zdrowotnej. Najlepsi sportowcy oraz uczestnicy testu wiedzy z edukacji zdrowotnej zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Dyplomy i upominki wręczała pani dyrektor Romana Kaczmarek oraz nauczycielki wychowania fizycznego.

Tekst i zdjęcia: Ilona Krawczyk, Elżbieta Kłakulak