Komunikat Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pleszewie

Komunikat Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pleszewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest placówką publiczną, działającą na terenie powiatu pleszewskiego, która swoim działaniem wspiera szkoły, placówki i przedszkola na naszym terenie.
Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne.
Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy:
– psychologa (w tym min. trudności szkolne, obniżony nastrój, lęki, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacji rodzinne czy szkolne, zaburzenia sfery emocjonalnej, społecznej, zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz inne)
– pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga (w tym min. trudności szkolne, problemy z nauką, funkcjonowaniem szkolnym, pisaniem,liczeniem, słuchem, wzrokiem itp.)
– logopedy, neurologopedy (w tym min. Zaburzenia związane z rozwojem mowy, brakiem mowy, wady wymowy)
– doradcy zawodowego (problemy związane z wyborem zawodu i szkoły, pomoc w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, informacje zawodowe)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi terapię :
– psychologiczną
– pedagogiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia
rozwijające uzdolnienia matematyczne)
– logopedyczną
– terapię integracji bilateralnej.

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej
www.poradnia-pleszew.org.pl

Kontakt z nami:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 14 (biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Pleszew
tel. 62 7421-655, tel. 62 7427-965 – Dyrektor
tel. komórkowy : + 48 692 958 010
e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

Kontakt z PPP Pleszew możliwy również przez aplikację: Whats ‘App oraz SKYPE.
Jednocześnie informujemy, że kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest pod adresem email:

dyrektor@poradnia-pleszew.org.pl

Sekretariat Poradni czynny w godzinach 7.00 – 15.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wszystkie usługi świadczy w sposób stacjonarny – z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość realizacji niektórych
procedur w formie on – line.