Kontrowersje wokół postaci Tadeusza Kościuszki

Kontrowersje wokół postaci Tadeusza Kościuszki

Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty.Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość, a Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości nazwał go najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rok 2017 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony

Rokiem Tadeusza Kościuszki
w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą śmierci Naczelnika.

Z tej właśnie okazji
20 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Pleszewie odbyło się spotkanie z  historykiem
dr Andrzejem Szymańskim, który przybliżył  gimnazjalistom postać i zasługi  Tadeusza Kościuszki podczas swojego wykładu pt. „Kontrowersje wokół postaci Tadeusza Kościuszki”.

Organizatorami tego spotkania były p. Ilona Szablewska i p. Magdalena Warszowska-Ptak we współpracy z Muzeum Regionalnym w Pleszewie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Pleszewie.