Informacja dla I klas gimnazjum

Informacja dla I klas gimnazjum

GIMNAZJUM

klasy I

Lista uczniów przyjętych do I klas gimnazjum jest umieszczona na tablicy ogłoszeń w hollu szkoły

17 sierpnia 2016 r. – informacja dotycząca przydziału uczniów do poszczególnych klas

Uczniowie! We wrześniu 2016 otrzymacie podręczniki „ministerialne”:-)

Podręcznik do religii – zakup indywidualny: „BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SZUKAJĄ JEZUSA”– podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, K.Mielnicki E. Kondrak E.Porszewska , Jedność Kielce, nr dopuszczenia OJ- 151/13 za zezwoleniem Władzy Duchownej