1 b w Lądzie nad Wartą

1 b w Lądzie nad Wartą

24 marca 2022r. uczniowie klasy 1b uczestniczyli w wycieczce do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w Lądzie. Głównym celem wycieczki było bliższe poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszym punktem zwiedzania był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gdzie uczniowie wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentacje na temat różnorodności flory i fauny NPK. Potem można było obejrzeć ciekawą ekspozycję zwierząt oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących różnorodności i fizjologii życia mieszkańców lasu i łąki. Ponieważ odwiedziliśmy ośrodek w tygodniu poświęconym sowom, pani przewodnik zapoznała uczniów z ciekawostkami na temat tych ptaków. Zadaniem uczniów było też głosowanie i wybieranie prac przesłanych do ośrodka na konkurs plastyczny pt. „krajOBRAZowa SOWA”. Na zakończenie pobytu w ośrodku każdy z uczestników wycieczki wykonał papierową sowę.